Príjímanie pacientov

  • Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len Dohoda) môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 19 rokov a má trvalý pobyt na území SR.
  • Ak prechádzate od iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, novú Dohodu je možné uzatvoriť až po uplynutí šiestich mesiacov.
  • Uzatvorením Dohody sa vašim lekárom stáva lekár RAFAELMEDIC, s.r.o.
  • Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.
  • Dohoda sa uzatvára v v ambulancii počas ordinačných hodín.