Oznamy

Úprava cien eČasenka

Poskytovateľ objednávacieho systému eČasenka s.r.o. od 1.1.2024 pristupuje k úprave sadzieb za SMS pre pacientov. Upozorňujeme pacientov, že na výšku a tvorbu cien nemá ambulancia VLD v Spišskom Bystrom žiaden dosah a táto tvorba je plne v réžii eČasenka s.r.o.

eČasenka s.r.o.

Rôzne

Vzhľadom na nárast respiračných ochorení, žiadame pacientov, aby bez výnimky pri návšteve ambulancie používali prekrytie horných ciest dýchacích (rúško).