Zdravotná starostlivosť

Táto stránka je vo výstavbe. Ďakujeme za trpezlivosť.

  • V ambulancii používame kvalitné prístrojové vybavenie ako napr. EKG a CRP nám pomáha efektívnejšie diagnostikovať váš zdravotný stav.
  • Naša ambulancia používa jednoduché a funkčné objednávanie cez internet. (eČasenka)
  • Príjemné a moderné prostredie ambulancie a ľudský prístup, rešpekt, ochota a slušnosť je v našej ambulancii samozrejmosťou.
  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!k