Financovanie a legislatíva

Poplatky v zdravotníctve

  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požadovať úhradu výkonov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ich zoznam nájdete tu:
  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže požadovať úhradu napr. za:
    • objednanie pacienta na vyšetrenie,
    • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
    • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu alebo výmenného lístka k špecialistovi,
    • vstupnú prehliadku

  Legislatíva v zdravotníctve